0573-254983

Infodag Suevia

Op vrijdag 22 februari hebben wij een infodag gehad bij Suevia Drinksystemen in Eersel, leverancier van o.a. drinkbakken en drinksystemen. Tijdens deze dag zijn de medewerkers van Greutink bijgeschoold over het gebruik van water in rundveestallen.

Wij willen Theo en Saskia hartelijk danken voor hun gastvrije ontvangst, de goede verzorging en de kennis die wij hebben opgedaan bij Suevia.

Een korte samenvatting van enkele onderwerpen die behandeld zijn.

Schoon en voldoende drinkwater zijn van levensbelang voor uw dieren. Drinkwater van goede kwaliteit is een belangrijk onderdeel van gezonde voeding. Een koe vreet immers minder als het geen, of matig  tot slechte kwaliteit tot haar beschikking heeft. Melk bestaat immers voor bijna 90% uit water. U kunt dus wel nagaan dat een goede kwaliteit van water zeer belangrijk is. Een volwassen koe heeft iedere dag 0,05 liter water per kilo lichaamsgewicht nodig en per kilo melk nog eens 2 liter water extra. Bij een koe met een gewicht van 650 kilo en een melkproductie van 40 kilogram is dit dus ongeveer 110 liter water per dag (Bron: Suevia).

Enkele veel gemaakte  “fouten” in de watersystemen zijn onder andere te weinig druk in de waterleiding, een te lage capaciteit, roest en mangaan in het water, bezinksel in de leiding en dode uiteinden in het watercircuit. Allemaal “fouten” die relatief eenvoudig te verhelpen zijn.

Een afweging die elke veehouder moet maken, gebruik ik water uit eigen bron of toch leidingwater. Beide hebben voor- en nadelen. Zo is water uit eigen bron vaak “goedkoper” en geeft het in sommige gebieden meer waterdruk. Daarentegen is het niet altijd van de zelfde (constante) kwaliteit als leidingwater. En wat zijn de kosten van een zuiveringsinstallatie op uw eigen bedrijf? Water met veel roest en mangaan zorgt voor aanslag en slijtage in en aan leidingen, vlotters en pompen. Bij het gebruik van leidingwater is echter wel een onderbreking van het water noodzakelijk. Dit kan via een breektank of door het plaatsen van vlotters waarbij de waterinlaat hoger zit dan het maximale waterniveau. Leidingwater in combinatie met een breektank(buffertank) en een frequentie gestuurde pomp zorgt ook voor voldoende waterdruk op de leidingen.  

Een andere mogelijkheid is het rondpompen van water met een “traditionele” unit zonder buffervat. Dit zorgt ook voor water van een betere kwaliteit en een schonere leiding (stroming/beweging) t.o.v. een enkele leiding.

Ook in de waterleiding zijn verschillende keuzes mogelijk. Het belangrijkste verschil tussen de waterleidingen is de dichtheid van het materiaal. Hoe dichter en gladder het materiaal, des te kleiner de kans op een biofilm. Het meest gebruikt zijn polyethyleen leidingen. Deze leidingen zijn relatief eenvoudig te monteren, maar de kans op een biofilm is groter dan bij het gebruik van bijvoorbeeld RVS. RVS is daarentegen een flink stuk duurder dan polyethyleen.

Iets wat steeds meer gebruikt wordt zijn buffertanks. De voordelen van een buffertank zijn:

  • Watervoorraad tijdens piekmomenten
  • Uit te voeren als breektank
  • Opslaan water voorkoeler
  • Functioneert als rondpompsysteem
  • Drukverhoging
  • Acclimatisering van water

 

Heeft u vragen over het watersysteem in uw stal, neem dan contact met ons op!